Charter

VISIE

Het is al lang geen geheim meer dat actieve mensen over een betere gezondheid beschikken en er een hogere levenskwaliteit op nahouden. Actief leven betekent dat je de behoefte creëert om regelmatig te bewegen. Daarvoor heb je niet enkel persoonlijke doelstellingen nodig maar ook begeleiding door professionals, wederzijds engagement en de juiste omgeving. Enkel mits de nodige discipline kunnen mensen stap voor stap actief leren leven.

MISSIE

MIJNSPORTPAGINA engageert zich om u met deze doelstellingen te helpen. Dit platform creërt een link tussen uw sportclubs en jezelf, dmv een hele reeks diensten die je nodig acht als sporter om je activiteiten degelijk te kunnen plannen.  Een online sportsagenda die u niet alleen aan die van uw locale club kan koppelen maar ook aan andere sportprogramma's en incentives, ziekenfondsen, voedingsprogramma's, gezondheidsdiensten en coaching/trainers diensten.  

Wij kunnen u helpen opdat u geen enkele afspraak met uw trainer en geen enkel clubfeest meer vergeet. 

Al deze diensten zijn cruciaal om je activiteiten goed te beheren. Je staat rechtstreek in verbinding met je club wat niet alleen makkelijk maar ook tof is.  

Sport is natuurlijk meer dan alleen maar actief bewegen. Het bijhorende sociale contact is voor velen zelfs belangrijker dan het sporten zelf. Anderen gaan dan weer op zoek naar de meest geschikte sport-faciliteit in hun buurt of willen weten of ze ook tijdens een verblijf in het buitenland actief kunnen zijn. Dit platform houdt u eveneens op de hoogte van alle provinciale en gemeentelijke sport-initiatieven die voor op touw gezet.  En als extraatje, hebben we met alle Europees landen samenwerkingen opgezet zodat mediabedrijven u via ons platform hun nieuwsberichtgeving life in real-time kunnen aanbieden alsook video's en foto's.  Ten slotte bieden wij de clubs ook de mogelijkheid om u als lid een rijkelijk gevuld aanbod aan kortingbonnen aan te bieden. 

Kortom... we hopen een betere band te creëren tussen actievelingen en sportclubs om de sportbeoefening in Vlaanderen naar een hoger en leuker niveau te tillen. Dat is per slot van rekening onze grootste voldoening: de levenskwaliteit van zoveel mogelijk mensen te verbeteren.

DOEL 

Wij voorzien in tal van tools die het mogelijk maken om uw club met dit platform te kunnen verbinden.

Vele sportverenigingen beschikken over beperkte financiële middelen en daarom bieden we dit platform voor 99,99% gratis aan. Enkel voor de mailing, sms-diensten en koppeling naar de lokale software (dit wordt in licentie aangeboden aan uw software leverancier) vragen we een kleine bijdrage. Dit laat elke club toe om toe te treden tot de grootste sportfamily in Europa en op die manier gebruik te maken van talloze mogelijkheden inzake ledenwerving en ledenbehoud.

SportPunten

Alle eindgebruikers zullen bij elk bezoek en ook voor aanbrengen van vrienden punten ontvangen welke elk een waarde hebben van 0,01 ct.  Wanneer een gebruiker 1000 punten heeft verzameld, ontvangt hij een voucher van 10 Euro die hij of zij kan afgeven aan de club bij het verlengen van een lidmaatschap of wanneer hij of zij beroep wil doen op een andere sport-contributie. Wij krijgen deze voucher van de club terug en betalen vervolgens deze 10 euro terug aan de club.

Er valt dus meer te winnen dan alleen maar leuke diensten.  Wij hopen dat op deze manier nog veel meer actieve mensen zich bij een club zullen aansluiten om op een verantwoorde en welomkaderde manier aan sport te doen.

(Dit geld zal worden gegenereerd door adverteerders die het voor ons mogelijk maken om de vouchers uit te betalen)

Adverteerders vergroten met andere woorden niet enkel hun naambekendheid maar steunen ook de sportbeoefening in ons land. Wat hen door de sporters clubs en onze organisatie in dank wordt afgenomen. 


Mysportspage.eu  (Alle rechten behouden door Mysportspage.eu vzw, Ruggeveldlaan 752 - 2100 Deurne Antwerpen, België)